Příznivec

Název organizace
Poradenské a terapeutické centrum Respekton
Jméno
Mgr. Jana
Příjmení
Divoká
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Poradenská a terapeutická činnost směřující na podporu rodin – práce s rodinou s dítětem s tělesným nebo duševním "handicapem". Nacházení zdrojů řešení problematických situací a nacházení cesty k tomu, aby se dítě mohlo rozvíjet dle svého tempa, možností a schopností, a v návaznosti na to mohlo vést uspokojivý život.