Příznivec

Název organizace
Intellectus
Jméno
Andrea
Příjmení
Baráthová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Odborné informatické, matematické, technické a praktické kroužky do škol.