Příznivec

Název organizace
Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o.
Jméno
Lucie
Příjmení
Dolejší
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
<p>Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. je soukromou základní školou v České Lípě, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR. V tomto školním roce zahájí již 21 let svého působení. <p>Za posledních šest let naše škola prošla velkými změnami, které nás posunuly o velký kus dopředu. Více jsme se zaměřili na kvalitu a efektivitu výuky anglického jazyka – žákům je zajištěna nadstandardní péče – individuální výuka ve skupině max. 8 žáků, využíváme moderní metody výuky a výukové materiály. Od letošního školního roku u nás vyučuje rodilý mluvčí z Austrálie, nového Zélandu a Německa. Již nyní tento krok přináší úspěchy – naši žáci získávají již od 3. třídy své první certifikáty. Další potvrzením skvělé výuky bylo získání titulu Evropský učitel jazyků roku nebo titulu BEST TEACHER OF ENGLISH. <p>Ocenění získáváme i v ostatních oblastech např. titul NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA (Libereckého kraje), titul RODIČE VÍTÁNI, ŠKOLA V POHYBU a jiné. Výuka na naší škole je založena na individuálním přístupu a využívání efektivních a smysluplných metod, které respektují rozvoj každého žáka. Během minulých několika let došlo k velké MODERNIZACI celé školy. Dále budeme pokračovat v nadstandardním technickém vybavení školy, abychom zajistili podnětné prostředí. <p>Nabízíme:<br /> -nízký počet žáků ve třídě<br /> -individuální přístup a vzdělávání žáků podle jejich individuálních pořeb, talentu a nadání, důraz je kladen na osobní rozvoj každého žáka, rozvoj emoční inteligence. Každé dítě je pro nás jedinečná osobnost.<br /> -rodinné prostředí malé školy, bezpečné klima<br /> moderní interiér a vybavení školy (interaktivní tabule, dataprojektory, počítače ve třídách, 2 počítačové učebny,…), moderní metody výuky, moderní učební pomůcky<br /> -kvalitní kvalifikovaní učitelé, kteří se neustále školí a dále vzdělávají<br /> -každému žákovi je k dispozici školní psycholog a logoped školy – dokážeme kvalitně pracovat s vadami řeči<br /> -kvalitní vzdělání podle vlastního ŠVP &quot;Klíč k životu&quot; – naše škola se stala vzorovou základní školou a má výborné hodnocení Českou školní inspekcí<br /> -přátelská a otevřená atmosféra mezi žáky, učiteli a rodiči<br /> -zapojení žáků do mezinárodních projektů<br /> projektové vyučování, kooperativní učení, činnostní a experimentální výuka je pro nás samozřejmostí<br /> -výuka angličtiny už od mateřské školy, vyšší počet hodin AJ, půlené hodiny (v půlených hodinách je max.8 žáků=max.individuální péče a osobní pokrok každého žáka), získání certifikátu YLE<br /> -Informatika od 1.třídy<br /> -výuka čtení tzv. genetickou metodou – vysoká čtenářská gramotnost<br /> -individuální plány pro nadané děti<br /> -volitelný německý jazyk od 3.třídy, francouzský, ruský od 6.třídy<br /> -pravidelná činnost v komunitních kruzích, portfólia žáků atd.<br /> -nabídka širokého spektra zájmových kroužků<br /> -příprava žáků, kteří přechází na víceletá gymnázia -úspěšnost při přijetí<br /> -účinný systém prevence – šikana, drogy, dopravní výchova, ekologická výchova, dodržování pitného režimu atd.<br /> -organizujeme anglický příměstský tábor, školy v přírodě<br /> -rodiče s dětmi se můžou společně zúčastnit „Tvořivých dílen“<br /> -ranní a odpolední družina – 2 oddělení<br /> -školní zahrada pro MŠ a 1.stupeň ZŠ<br /> -spolupráce školky a školy – bezproblémový nástup do 1.třídy, kvalitní předškolní příprava<br /> -spolupráce 1. a 2. stupně základní školy- bezproblémový přechod na 2.stupeň<br /> -spolupráce se Soukromou podnikatelskou střední školou – výuka finanční gramotnost, Ekonomický klub Klíč, společné zájezdy<br /> -plavání, bruslení jako součást tělesné výchovy od 1. do 9.třídy<br /> -muzikoterapie je součástí hudební výchovy<br /> -učebnice a velké množství pracovních sešitů zdarma, k dispozici velké množství výtvarného materiálu, didaktické hry, stavebnice Kappla, Lego, stolní hry ve třídách o přestávkách volně k dispozici<br /> -školní jídelna rodinného typu, pitný režim po celý den, individuálně možnost úpravy jídla podle zdravotních potřeb<br />