Příznivec

Název organizace
Česká kosmická kancelář
Jméno
Milan
Příjmení
Halousek
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Centrum studentských aktivit České kosmické kanceláře: Vzdělávací a popularizační přednášky a besedy zaměřené na seznámení mladé české generace s životem lidí ve vesmíru, na Mezinárodní kosmické stanici a na informace o tom, co z kosmických aplikací se používá v běžném životě lidské populace (2010-2014: 300 programů, účast 14.600 žáků a studentů /MŠ, ZŠ, SŠ/) Organizování a lektorování vzdělávacích seminářů a workshopů pro učitele všech stupňů, podpora účasti pedagogů na vzdělávacích programech organizovaných Evropskou kosmickou agenturou a dalšími partnery (např. NASA camp Honeywell). Podpora mladých nadaných českých studentů, kteří se účastní každoročně mnoha zahraničních projektů a programů zaměřených na kosmonautiku, astronomii, fyziku a další vědní obory. Podpora účasti studentů, pedagogů a mladých profesionálů na odborných konferencích, pracovních workshopech a letních školách, organizovaných ESA, zahraničními univerzitami nebo dalšími mezinárodními vzdělávacími organizacemi, především se zaměřením na technologie využitelné v kosmickém průmyslu a kosmické vědě a na transfer kosmických technologií do běžného lidského života. Spolupráce s řadou vzdělávacích, volnočasových a mládežnických organizací (školy, hvězdárny, planetária, science centra, knihovny, kluby, spolky) při akcích popularizujících vědu a techniku, jako je například Týden vědy a techniky, Evropská noc vědců, Věda v ulicích, Den Země, Science Café a další. Národní organizátor a koordinátor celosvětových popularizačních a vzdělávacích projektů Světový kosmický týden a Mise-X: Trénuj jako kosmonaut. Spoluorganizátor mezinárodní vzdělávací soutěže Expedice Mars. Česká kosmická kancelář byla spoluorganizátorem projektu „Do kosmu s Krtkem“ v rámci kterého v roce 2011 americký astronaut Andrew Feustel odvezl na Mezinárodní kosmickou stanici ISS figurku českého Krtečka. V doprovodném programu se uskutečnilo celkem 71 besed a přednášek s celkovou účastí 7.645 posluchačů (5.395 dětí a 2.250 dospělých) a dalších programů popularizujících kosmonautiku mezi mladou generací a vysvětlujících význam kosmonautiky pro běžný lidský život.