Příznivec

Název organizace
TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
Jméno
Petr
Příjmení
Daniš
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Naším posláním je vzdělávat děti, které takovou společnost budou vytvářet. Zaměřujeme se na realizaci environmentální výchovy na školách v celé České republice. Podporujeme školy a učitele pomocí vzdělávacích programů, seminářů a materiálů a pomáháme jim, aby u svých žáků rozvíjeli znalosti, dovednosti a postoje potřebné pro ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a jejich aktivní zapojení do života občanské společnosti. V současnosti s námi spolupracuje přes 700 škol.