Příznivec

Název organizace
Základní škola T. G. Masaryka Náchod
Jméno
Roman
Příjmení
Odvářka
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Naše škola usiluje pro každého žáka o zajištění kvalitního základního všeobecného vzdělání orientované na životní praxi a na další studium. Vzdělávací metody a prostředky směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zejména pak vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, učí žáka, jak se učit. Škola je komunitou, která podporuje fyzické a psychické zdraví. Škola vytváří podmínky pro smysluplné využití volného času v zájmových aktivitách.