Příznivec

Název organizace
Jules a Jim, z.ú.
Jméno
Ondřej
Příjmení
Bradáč
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Jako centrum primární prevence klademe důraz na vytváření bezpečného prostředí ve školách jako nutné podmínky pro to, aby každý žák mohl zažívat úspěch.