Příznivec

Název organizace
Základní škola Olomouc, Mozartova 48, příspěvková organizace
Jméno
Zbyněk
Příjmení
KUNDRUM
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Smyslem naší práce je, aby každý žák dosahoval při zajištění pohodového prostředí těch nejlepších vzdělávacích výsledků. Podporujeme žákovo učení (hodnocení pro učení). Žák vždy ví, kam až učivo zvládl, pracujeme s mapami učebního pokroku. Hodnocení je v naší škole procesem partnerské spolupráce učitele a žáka (a dalších zájemců, především rodičů). Žáci do potřebné a možné míry vědí předem, jaký výkon se od nich očekává, znají kritéria hodnocení. Snažíme se vždy zařídit věci tak, aby dítě bylo úspěšné, abychom jej měli za co pochválit.