Příznivec

Název organizace
Základní škola s RvJ Magic Hill
Jméno
MArtina
Příjmení
Olivová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Výuka v podnětném prostředí založená na tematické výuce, propojování témat, individuální přístup, důraz ve výuce na dovednosti 21.století a postoje žáka nikoliv na memorování faktů. Propracovaný systém poskytování zpětné vazby žákům, převládající metody týmového přístupu, bezpečné prostředí. Škola klade důraz na výuku a postoje udržitelného rozvoje, jsme součástí programu Eko škola a provozujeme vlastní školní farmu.