Příznivec

Název organizace
Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk
Jméno
Irena
Příjmení
Jonová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
školní parlament, soutěže v rámci odborného výcviku, praxe žáků v zahraničí, veřejná akce spojená s odměňováním žáků s nejlepšími výsledky v praxi, nadace školy, široká síť školního poradenského pracoviště, podpora každého jednotlivce....