Příznivec

Název organizace
Výluka, z. s.
Jméno
Sandra
Příjmení
Ort Feyglová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Spolek Výluka se již řadu let věnuje podpoře potenciálních a začínajících učitelů. Od demotivovaných a vyhořelých učitelů nelze očekávat, že budou rozvíjet žáky a že pro ně budou dobrými vzory. My se to snažíme změnit. Bouráme bariéry pro vstup do školství zájemcům o pedagogickou profesi. Těm, co s ní již začali, pak pomáháme získat jistotu a růst. Motivovaní a spokojení učitelé = motivovaní a spokojení žáci.