Příznivec

Název organizace
Slezské gymnázium, Opava, p. o.
Jméno
Milada
Příjmení
Pazderníková
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Aplikujeme a učíme se: formativní hodnocení, mentoring, tandemovou výuku, sdílíme příklady dobré praxe, typologii MBTI, posilujeme silné stránky žáka, každý žák je pro nás osobnost.