Příznivec

Název organizace
ZŠ Komořany, okr. Vyškov
Jméno
Lukáš
Příjmení
Hejsek
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Naše malotřídní škola nese ve svém názvu „Škola pro život“. Vzhledem k nízkému počtu žáků (45) máme možnost individuálního přístupu ke každému z nich a můžeme reagovat na jejich momentální i dlouhodobější potřeby. Snažíme se o co největší propojení obsahu výuky a praktického života za použití moderních vyučovacích metod i nejnovějších technologií a tím také své žáky motivujeme. Dáváme důraz na rozvíjení tzv. soft skills (např. komunikativnost, kreativní myšlení, empatii, sebedůvěru, zodpovědnost atd.,) které považujeme za klíčové pro úspěch v současném světě.