Příznivec

Název organizace
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
Jméno
Antonín
Příjmení
Sekyrka
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Např. zapojováním do velkého množství školních projektů, studentský parlament, organizace studentských aktivit typu Noc mladých vědců, umělců a sportovců, kroužky a kluby při gymnáziu