Příznivec

Název organizace
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace
Jméno
Blanka
Příjmení
Vondrová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Snažíme se, aby každý žák zažil často úspěch a tím se zvýšila jeho motivace. Realizujeme celoškolní projekty, kde se aktivně zapojí v různých rolích všichni žáci a jsou platnými členy týmů. Věnujeme se systematicky vzdělávání pedagogů, aby si rozšířili profesní kompetence.