Příznivec

Název organizace
Vzdělávací a kulturní centrum
Jméno
Pavla
Příjmení
Semeráková
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Součástí Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov je Maiwaldova akademie, která nabízí a realizuje vzdělávací a osvětové programy především pro děti a mládež v oblasti umění, historie, ekologie a přírodního dědictví. Pokračujeme a rozvíjíme benediktinský odkaz, z kterého vychází také koncepce Maiwaldovy akademie: - Radost z poznávání - Radost z jinakosti a rozmanitosti - Posílení vztahu k sobě samým - Posílení vztahu k ostatním - Víra ve smysluplnost života - Společenská odpovědnost