Příznivec

Název organizace
Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR
Jméno
Klára
Příjmení
Stáňová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Redakce Řízení školy je součástí společnosti Wolters Kluwer ČR. Nabídka redakce, včetně časopisu Řízení školy či produktu Řízení školy online, vychází z mnohaletých zkušeností všech redaktorů v oblasti vzdělávání a je vytvořena tak, aby pomáhala a usnadnila práci ředitelům škol a školským zařízením, jejich zástupcům či zřizovatelům, a aby pod jejich vedením mohli působit podle moderních trendů výchovní poradci, metodici prevence i pedagogové. Součástí práce redakce je i komplexní konzultační a poradenská pomoc.