Příznivec

Název organizace
Malá technika z.ú.
Jméno
Barbora
Příjmení
Vítová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
originální vzdělávací programy pro podporu polytechnické a digitální gramotnosti u předškolních dětí a dětí nižšího školního věku: Malá technická univerzita a Malá digitální univerzita