Příznivec

Název organizace
Základní škola a Mateřská škola Čachrov
Jméno
Markéta
Příjmení
Kotěšovcová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Víme, že škola pro dnešní děti musí být jiná, než byla ta pro nás. V respektujícím a bezpečném prostředí vedeme žáky k zodpovědnosti za své učení a svůj osobnostní rozvoj. Připravujeme je na celoživotní učení. Dáváme prostor k (sebe)objevování, diskuzi, zamýšlení se, k reflexi a (sebe)hodnocení. Žáky nesrovnáváme mezi sebou (neznámkujeme), ale všímáme si pokroku každého jednotlivě. Umělecké či pohybové nadání je pro nás stejně hodnotné jako úspěch v tradičních hlavních předmětech. Snažíme se vidět svět v souvislostech, vyučujeme jen ve čtyřech předmětech. Náplň témat si žáci určují sami, nebo vyplyne z počáteční evokace. Nedostává se jim hotových informací, poznatky se rodí z otázek, diskuze, zamyšlení. Žijeme v principech p. prof. Hejného (kromě Sfumata u prvňáčků), používáme metody RWCT a další aktivizační metody. Dobré vztahy na úrovni třídy i školy jsou nám důležitější než vědomosti. Stavíme na přátelství a podpoře, z chyb (našich i žáků) se učíme. Ve škole se scházíme rádi a dobře naladěni, aby nám šla práce dobře od ruky. Nemíváme problémy s motivací žáků, nemusíme řešit závažnější kázeňské prohřešky. Zkrátka, všichni víme, proč se scházíme, a chceme to tak mít. Přejeme si, aby z našich žáků vyrostli dobří lidé, ohleduplní k ostatním i přírodě, ale vědomi si svých vlastních potřeb. Abychom toto mohli nabízet svým žákům a jejich rodinám, musíme na sobě neustále pracovat - metodicko-didakticky i osobnostně. Naštěstí jsme se sešli takový tým, že se nám práce již třetí školní rok (dle našeho názoru) daří.