Příznivec

Název organizace
Gymnázium Bratří Čapků Praha Hostivař
Jméno
Marcela
Příjmení
Holmanová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
máme nově vlastní program školního úspěchu podle principů speciálně - pedagogické podpory, který ověřujeme v praxi prozatím