Příznivec

Název organizace
Skutečně zdravá škola
Jméno
Tomáš
Příjmení
Václavík
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Skutečně zdravá škola je komplexní program kvalitního a udržitelného stravování a vzdělávání o jídle pro mateřské, základní a střední školy, který pomáhá v rozvoji znalostí, dovedností, postojů a kompetencí nutných pro udržitelný život. Naše vize: Skutečně zdravé školy jsou inspirativními centry vzdělávání k trvalé udržitelnosti. Nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život. Skutečně zdravé školy žákům poskytují plnou důvěru v účasti na celém procesu - děti získávají dovednosti lídrů a učí se poukazovat na věci, které by se měly změnit.