Příznivec

Název organizace
Pasparta Publishing
Jméno
Martin
Příjmení
Mařík
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Nakladatelství Pasparta se zaměřuje na vydávání publikací zaměřených na oblast speciální pedagogiky, pedagogiky a psychologie. Nabízíme také knihy s piktogramy, které mohou číst děti již od 2 let, nebo ty se speciálními potřebami. Nabídku publikací doplňují různé pomůcky a vzdělávací akce - konference a praktické workshopy. Tím vším chceme pomoci učitelům, asistentům pedagoga a rodičům, aby v praxi mohli realizovat vizi úspěchu opravdu pro každého žáka, tedy i žáka se SVP. Vizi úspěchu ve škole i dalším životě.