Příznivec

Název organizace
Post Bellum. o. p. s.
Jméno
Magdalena
Příjmení
Benešová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Zaznamenáváme a v různých formách předáváme dál příběhy 20.století. Skrze vzdělávací projekty Příběhy našich sousedů a zážitkové programy rozvíjíme a podporujeme žáky, kantory a jejich vzájemnou spolupráci.