Příznivec

Název organizace
Nadace České spořitelny
Jméno
Kateřina
Příjmení
Šimonová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Podílíme se na změně systému profesní přípravy českých učitelů a jejich dalšího vzdělávání. Podporujeme to, aby učitelé sdíleli své poznatky s ostatními a do škol se tak dostávala jen ta nejlepší praxe. Chceme, aby ředitelé škol byli pedagogickými lídry vytvářejícími co nejlepší podmínky pro “své” učitele. Proto systematicky a řízeně podporujeme organizace Učitel naživo a Elixír do škol. Také chceme, aby se žáci pomocí matematiky naučili spolupracovat, kriticky myslet a radovat se z poznávání. Proto podporujeme organizaci H-Mat a rozvoj Hejného metody výuky matematice. Spoluprací se SKAVem chceme napomoci tomu, aby klíčoví hráči v českém vzdělávání našli společnou řeč a měli možnost společnými silami usilovat o velké pozitivní změny ve školství.