Příznivec

Název organizace
Schola Empirica
Jméno
Egle
Příjmení
Havrdová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Dlouhodobě se zabýváme rovným příležitostem dětí ke vzdělávání, inkluzi a podpoře dětí pocházejících z kulturně odlišného nebo sociálně znevýhodněného prostředí. Novým projektem je rozvoj podnikavosti dětí na základních školách. Tento projekt se zaměřuje na podporu kreativity a hledání inovativních řešení a příležitostí.