Příznivec

Název organizace
Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11
Jméno
Mira
Příjmení
Friedrichová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Program Nadaný žák Alternativní RVP - ALT Individuální práce s žáky ve výuce napříč celou školou