Příznivec

Název organizace
GLOBAL MINDED MŠ a ZŠ /TETTY/
Jméno
Lucie
Příjmení
Lišková
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Jsme malá soukromá škola rodinného typu. Jsme školou malotřídní, prvostupňovou, kde každé dítě má svého staršího kolegu, který mu pomáhá, kde je podporováno vrstevnické učení a kde je pospolitost základním očekáváním. Hodnotíme slovně a dle MUP, starší žáci se hodnotí sami, jsme školou otevřenou pro rodiče a otevřené učitele. Vyučujeme většinu předmětů jak v českém tak i v anglickém jazyce.