Příznivec

Název organizace
Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR)
Jméno
Alžběta
Příjmení
Kubcová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání. Poskytuje vybraná studia ke splnění kvalifikačních předpokladů a studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (kromě didaktického studia cizích jazyků), je pověřen funkcí revizního pracoviště a vedením a zveřejňováním Národní soustavy kvalifikací. V jedné organizaci se nachází nejen oblast vzdělávání a metodické podpory pedagogů, ale zároveň agendy, v nichž se odborníci institutu zabývají obsahy učiva, tedy kurikulem a rámcovými vzdělávacími programy. NPI ČR je přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.