Příznivec

Název organizace
Asociace Montessori ČR
Jméno
Zuzana
Příjmení
Kašparová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Naše organizace síťuje montessori mateřské a základní školy ve všech regionech České republiky, poskytuje jim mentoring a umožňuje jim sdílet znalosti a zkušenosti a učit se od sebe navzájem. Našim cílem je nastavit v těchto školách a dalších školách plně implementované montessori kurikulum a v celé ČR nastavit standart montessori, kterým se mohou řídit jak rodiče tak i další učitelé a školy. Cílem vzdělávacích akcí je také dostat přenositelné prvky montessori do běžných škol tak, aby základní principy montessori pedagogiky, které se v zásadě shodují s Desaterem SKAV, bylo možné využívat ve výuce v běžných školách.