Příznivec

Název organizace
Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
Jméno
Pavlína
Příjmení
Hublová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
RAABE se v současné době úspěšně profiluje jako odborné pedagogické nakladatelství. Naším dlouhodobým cílem je podpora kvality vzdělávání. Jsme profesionálním a spolehlivým partnerem při řešení specifických i každodenních potřeb vedení škol, učitelů i dalších odborných pracovníků ve školství. V neposlední řadě pomáháme předškolákům, žákům, studentům i jejich rodičům.