Příznivec

Název organizace
Škola jinak pro Chomutovsko
Jméno
Emil
Příjmení
Zahálka
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Diskusní klub. Pořádání přednášek, besed. Chceme přispět alespoň drobným dílem ke změně škol v našem regionu. Ve výsledku je naše vize společná, protože ve škole, kde se respektují děti, je automaticky naplněna nejen potřeba na úspěch, ale i další potřeby dětí.