Příznivec

Název organizace
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
Jméno
Tomáš
Příjmení
Hazlbauer
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Věříme ve zralejší demokracii v ČR, ke které vede cesta prostřednictvím práce s dětmi. Vnímáme nezralost občanské společnosti v ČR, chceme proto děti a učitele podporovat při formování odvážných a současně odpovědných postojů, a přispět tak k větší zralosti demokracie. Jsme organizace, která metodicky podporuje a vzdělává pedagogy a žáky v tom, jak rozvíjet odpovědnost dětí. Zakládáme ve školách žákovské parlamenty, vzděláváme a podporujeme učitele, kteří je koordinují, a vybavujeme děti ze škol občanskými dovednostmi. Pomáháme vytvářet příklady dobré praxe a příběhy proměn jednotlivců i celých školních společenství, které zveřejňujeme, a přispíváme tak veřejné debatě o stavu demokracie v ČR.