Příznivec

Název organizace
ZŠ JH II, Janderova
Jméno
Monika
Příjmení
Landkammerová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Já se spolu s dalšími mými kolegy snažím promýšlet, plánovat a realizovat výuku tak, abychom mohli dávat dětem co nejčastěji možnost zažívat úspěch. Pokouším se využívat metody RWCT, které jsou daleko efektivnější a podporují vnitřní motivaci dětí.