Příznivec

Název organizace
Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney
Jméno
Michaela
Příjmení
Stoilova
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Hodnotové vzdělávání a metody, které se při něm uplatňují, umožňují zvládat hodiny i s větším počtem žáků tak, aby každé dítě dostalo prostor v atmosféře důvěry a spolupráce. Děti jsou podporovány, aby se naučily vzájemně si nabízet a přijímat a vytvářet si systém hodnot a zdravé vztahy.