Nová pedagogika pro hluboké učení podle Fullana

Michael Fullan se snaží svůj úspěšný ontarijský přístup k reformě školství pomáhat aplikovat na celém světě. Za tím účelem založil hnutí New Pedagogies for Deep Learning (NPDL), které sdružuje desítky špičkových odborníků a stovky škol z mnoha zemí.

Bořivoj Brdička se ve svém článku “Nová pedagogika pro hluboké učení podle Fullana” soustředí právě na deep learning. Představuje model, s jehož pomocí Fullan tuto problematiku vysvětluje.