Michael Fullan jako agent změny ve vzdělávání

Článek Dany Moree z Fakulty humanitních studií UK Praha publikovaný na Řízeníškoly.cz představuje hlavní myšlenky a metody Michaela Fullana, díky nimž jsou reformy ve vzdělávání úspěšné po celém světě bez ohledu na kulturní prostředí. Podle ní vnímá změnu jako proces, ne jako jednorázový akt. V reformách vzdělávání se nezaměřuje primárně na strukturální nebo centrální změny, ale ve středu zájmu pro něho zůstává učení všech(!) dětí. Za klíčový považuje wellbeing, který nemá být jen aktuálním stavem, ale klíčovou podmínkou toho, aby se prostřednictvím vzdělávání přispělo k vytváření lepší společnosti do budoucna.

Definici wellbeingu připravila Pracovní skupina Partnerství 2030+ pod vedením Lenky Felcmanové (SKAV).