Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč rodiče zakládají nové školy místo, aby své děti umístili do té nejbližší? (23. 3. 2017)

Panelové diskuze se zúčastnili:
• Jindřich Kitzberger, Duhovka Group
• Pavel Kraemer, Institut pro podporu inovativního vzdělávání
• Lucie Macášková Hejbalová, Projekt ScioŠkol
• Petra Sakáčová, Dobrá škol(k)a, Zlín Prštné
• Jana Straková, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta UK
• Daniela Vodová, Spolek Hůrka, Kutná Hora

Další kulaté stoly najdete na www.skav.cz.