Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč potřebujeme v ČR víceletá gymnázia? (16. 6. 2016)

K dispozici je videozáznam diskuze, jíž se zúčastnili:

Vít Beran (ředitel ZŠ Kunratice), Oldřich Botlík (Kalibro), Hana Chalušová (Fórum rodičů), Jiří Kuhn (ředitel Gymnázia B. Hrabala, Nymburk), Jiří Růžička (ředitel Gymnázia J. Keplera, Praha) a Jana Straková (ÚVRV PedF UK).

O debatě se také více dočtete v článku EDUin: Jak řešit problém s víceletými gymnázii? Zásadně podpořit 2. stupeň ZŠ.

Další kulaté stoly najdete na www.skav.cz.