Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč (ne)máme potřebu zavádět minimální bodovou hranici pro přijetí na SŠ? (15. 11. 2018)

Listopadový kulatý stůl se konal v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:

  • Jak souvisí opatření cut-off skóre s cíli našeho vzdělávání a s RVP?
  • Nakolik jsou testy u přijímacích zkoušek validní pro výběr další vzdělávací dráhy žáků?
  • Co se stane s těmi, kdo případně skončí pod touto bodovou hranicí?
  • Co by nás takové opatření mohlo stát z dlouhodobého hlediska?

18Panelové diskuze se zúčastnili:

  • Petr Bannert / MŠMT
  • Jan Korda / ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8
  • Lenka Krejčová / FF UK
  • Radko Sáblík / Smíchovská SPŠ, Praha 5
  • Jana Straková / ÚVRV PedF UK
  • Kamil Ubr / KrÚ Kraje Vysočina

Další kulaté stoly najdete na skav.cz.