Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč je téma inkluze tak výbušné?

Panelové diskuze se 15. října 2015 zúčastnili:

  • Pavla Baxová, rodič, Rodiče za inkluzi
  • Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1
  • Klára Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání
  • Václav Slavík, starosta města Žlutice
  • Marie Smékalová, čerstvá absolventka Pedagogické fakulty UK, Škola 21
  • Petr Vysuček, prezident Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Přečtěte si shrnutí názorů a postojů z kulatého stolu v článku EDUin nebo se podívejte na videozáznam níže.

Blizší informace ke kulatým stolům SKAV a EDUin najdete na www.skav.cz.