Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč chybí učitelé a kde je vezmeme? (18. 10. 2018)

Říjnový kulatý stůl proběhl ve Skautském institutu v Praze.

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:

  • Na začátku tohoto školního roku školy napříč ČR pocítily významný nedostatek učitelů, čím je to způsobeno?
  • Víme, kolik máme učitelů, kolik jich potřebujeme a jaké existují prognózy v tomto směru?
  • Jak se na tom projeví náběh reformy financování škol, neprohloubí ještě tuto krizi?
  • Jak to lze řešit? Nazrál čas například na otevření učitelské profese?
  • Co dnes poradit řediteli školy, kterému se nedaří obsadit učitelské pozice? Jak překleneme období nedostatku pedagogů?

Účastníci panelové diskuze:

  • Petr Bannert / MŠMT
  • František Dobšík / ČMOS pracovníků školství
  • Marcela Erbeková / ZŠ Mnichovice
  • Antonín Jančařík / Pedagogická fakulta UK

Další kulaté stoly najdete na skav.cz.