Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma: Jak si udržíme učitele a získáme nové? (26. 9. 2019)

Zářijový kulatý stůl se konal v Pražském kreativním centru, Praha 1.

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:
• Co dělá stát pro to, abychom měli dostatek kvalitních učitelů?
• Jak tomu pomáhá současná novela zákona o pedagogických pracovnících?
• Jak s tím souvisejí platy učitelů?
• Jak na to má reagovat Strategie 2030+?
• Kdo nese odpovědnost za nedostatek kapacit?
• Co způsobují regionální rozdíly?

Potvrzení účastníci panelové diskuze:
• David Greger / ÚVRV, Pedagogická fakulta UK
• Gabriela Hrušková / ZŠ Štětí
• Miroslav Hřebecký / EDUin
• Antonín Jančařík / Pedagogická fakulta UK
• Vít Krčál / MŠMT
• Ondřej Neumajer / Učitel naživo
• Petra Šubrtová / ZŠ Petřiny, Praha 6

Moderuje: Daniel Pražák / Otevřeno

Další kulaté stoly najdete na skav.cz.