Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma: Důtka za klima? (19. 6. 2019)

Červnový kulatý stůl se konal v Informačním centru OSN, Železná 24, Praha.

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:
• Kdo by měl dostat důtku za klima?
• Za co studenti stávkují?
• Mají se studenti prvně učit a až potom protestovat?
• Jak by měla škola ve výuce uchopit podobně celospolečensky významná a zároveň kontroverzní/konfliktní témata?
• Jak by měla škola vychovávat k občanské angažovanosti?
• Jakou cestou můžeme dosáhnout změn, které povedou k udržitelné budoucnosti pro všechny?

Účastníci panelové diskuze:
• Richard Brabec / ministr životního prostředí
• Marek Hilšer / senátor
• Ondřej Knopp / VŠ student, Univerzity za klima
• Anna Mezgerová / SŠ studentka, Fridays for Future Praha
• Bedřich Moldan / ekolog, Centrum pro otázky životního prostředí UK
• Vanda Patočková / SŠ studentka, Fridays for Future Brno
• Dana Prudíková / náměstkyně ministra MŠMT
• Martin Vonášek / učitel, Gymnázium Ostrava Hladnov

Moderátor: David Klimeš / novinář

Další kulaté stoly najdete na skav.cz.