Kulatý stůl SKAV a EDUin: Mají školy připravovat na přijímací zkoušky? (28. 3. 2019)

Březnový kulatý stůl se konal v Pražském kreativním centru, Staroměstké nám. 4/1 Praha.

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:

• Co očekáváme v dnešní době od přijímacích zkoušek na vyšší stupeň škol?

• Jak by měly vypadat přijímací zkoušky, aby odpovídaly cílům vzdělávání?

• Jak souvisí přijímací zkoušky s motivací k učení a sebehodnotě jednotlivců?

• Jak přijímací zkoušky ovlivňují to, co a jak se na školách učí.

• Jakou podporu potřebují děti, aby mohly uspět v přechodu na vyšší stupeň vzdělávání?

• Jaký vliv mají přijímací zkoušky na rovný přístup ke vzdělání?

• Potřebujeme, aby byly tyto zkoušky jednotné?

Účastníci panelové diskuze:

• Robert Gamba / předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje

• Peter Chvojka / autor Deklarace ultrakonzervativního rodiče

• Jaroslav Jirásko / ředitel ZŠ Lázně Bělohrad

• Laďka Ortová / autorka Deklarace konzervativního rodiče

• Viktor Schilke / Česká středoškolská unie

Další kulaté stoly najdete na skav.cz.