Kulatý stůl SKAV a EDUin: K jakým hodnotám vychovává dnešní škola? (17. 5. 2018)

Květnový Kulatý stůl SKAV a EDUin byl věnován tématu: K jakým hodnotám vychovává dnešní škola?

Debata proběhla 17. května 2018 (14,30-16,30 hod.) ve velkém sále Pedagogické fakulty UK.

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:

 • Jak se projevuje, k jakým hodnotám vychovává škola?
 • Je to vědomé nebo nevědomé působení?
 • Jací lidé vyrostou z dnešního způsobu vzdělávání? A jak moc to má škola ovlivňovat?
 • Co s tím, když není soulad mezi rodinou a školou?
 • Jak učitel ovlivňuje osvojování postojů dětí?
 • Jak se projevuje, že škola určitými hodnotami žije?

Účastníci panelové diskuze:

 • Michal Broža / Informační centrum OSN
 • Jana Churáčková / ZŠ Eden
 • Vojtěch Ripka / Ústav pro studium totalitních režimů
 • František Tichý / Přírodní škola
 • Martinus Karthus Urza / Svoboda učení
 • Andrea Vedralová / Škola Můj Projekt

Další kulaté stoly najdete na skav.cz.