Kulatý stůl SKAV a EDUin: Jak jsme připraveni na vzdělávání dětí cizinců?

U kulatého stolu  17. 9. 2015 diskutovali: Jaroslav Fidrmuc (MŠMT), Alena Jechová (MČ Praha 12), Rashid Khalil (rodič cizinec), Tereza Martínková (ZŠ nám. Curieových, Praha 1) a Kristýna Titěrová (META, o. p. s.)

“Jazykové vzdělávání je zcela jednoznačným klíčem ke vzdělávání dětí, jejichž mateřským jazykem není čeština. Mezi nimi jsou jak děti cizinců, lidí s odlišným státním občanstvím, tak děti, které se už jako občané ČR narodily, nicméně jejichž mateřský jazyk je odlišný. Problém, který představuje jazyk, je mnohem podstatnější než případné kulturní rozdíly. Existuje několik významných faktorů, které brání rychlejší adaptaci škol na takovou situaci. …” Celý článek o kulatém stole najdete na stránkách EDUin.

Blizší informace ke kulatým stolům najdete na www.skav.cz.