Kulatý stůl SKAV a EDUin: Jak by měli být učitelé zapojeni do formulování vzdělávací politiky? (18. 1. 2018)

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:

  • Jaké zapojení učitelů do formulování vzdělávací politiky dnes systém umožňuje? Jak by to mělo ideálně vypadat?
  • Jakou formou má probíhat odborná diskuze mezi učiteli? Co přináší do vzdělávací politiky a jaká jsou případná související rizika?
  • Jakou vizi rozvoje vzdělávání prosazují existující organizace zastupující pedagogy? A jak to souvisí se vzdělávacími potřebami dětí a mladých lidí? Jak je plánují do budoucna hájit?
  • Koho považují učitelé za experty a partnery ve vzdělávání?

Panelové diskuze se zúčastnili:

  • František Dobšík / předseda, ČMOS pracovníků školství
  • Petra Mazancová / předsedkyně, Učitelská platforma
  • Martin Odehnal / předseda, Asociace speciálních pedagogů ČR
  • Michal Řezáč / předseda, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
  • Janek Wagner / viceprezident, Pedagogická komora

Další kulaté stoly najdete na skav.cz.