Kulatý stůl SKAV a EDUin: Duševní zdraví dětí ve školách (8. 3. 2019)

Březnový kulatý stůl se konal v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1. Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:

 • Jak školy ovlivňují duševní zdraví dětí?
 • Jaké kompetence učitelů přispívají k podpoře duševního zdraví žáků?
 • Jakou podpůrnou síť mají školy k dispozici?
 • Jaká opatření pozitivně ovlivňují dětské duševní zdraví ve školním prostředí?
 • Jak se staráme o duševní zdraví učitelů?

Účastníci panelové diskuze:

 • Kamila Dvořáková / Národní ústav duševního zdraví
 • Jaroslav Faltýn / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Lucie Halbrštátová / zástupkyně mladých dospělých
 • Zdeňka Juklová / ředitelka ZŠ a MŠ Velké Hamry
 • Klára Laurenčíková / Ministerstvo zdravotnictví
 • Dana Pražáková / Česká školní inspekce
 • Viktor R. Schilke / Česká středoškolská unie

Další kulaté stoly najdete na skav.cz.