Kulatý stůl SKAV a EDUin: Co nám říkají audity vzdělávacího systému o budoucnosti našich dětí? (22. 3. 2018)

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:

  • Na co nás upozorňuje nový audit vzdělávacího systému?
  • Co v auditu chybí?
  • Jak se musí změnit řízení vzdělávací politiky, aby se trend začal zlepšovat?
  • Jak naložit s výsledky auditu, aby se dostaly více do povědomí veřejnosti, a podnítit celospolečenskou debatu?

Audit vzdělávacího systému v ČR 2017

Účastníci panelové diskuze:

  • Oldřich Botlík / Kalibro
  • David Greger / Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta UK
  • Jaroslav Jirásko / ZŠ Lázně Bělohrad, Asociace ředitelů ZŠ
  • Bohumil Kartous / EDUin
  • S. Pohořelý / MŠMT

Další kulaté stoly najdete na skav.cz.