Kulatý stůl SKAV a EDUin: Chceme, aby se čeští žáci zlepšovali v mezinárodních šetřeních PISA a TIMSS? (19. 1. 2017)

Panelové diskuze se v ZŠ Vodičkova v Praze zúčastnili:

• Josef Basl, Česká školní inspekce, oddělení mezinárodních šetření
• Darina Jirotková, H-mat; Pedagogická fakulta UK, Katedra matematiky a didaktiky matematiky
• Hana Košťálová, Kritické myšlení; Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s.
• Daniel Münich, CERGE-EI; IDEA
• Martin Rusek, Pedagogická fakulta UK, Katedra chemie a didaktiky chemie
• Stanislav Štech, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Další kulaté stoly najdete na www.skav.cz.